Karlsbogård Företagsby
425 37 Hisings Kärra
info@elavo.se

Karlsbogård Företagsby
425 37 Hisings Kärra
+46 (0)31 57 15 75, info@bergh-co.se

Varför välja ett installationsgolv?

Installationsgolv är funktionella:
• Fria golvytor – utrustning placeras under golvet.
• Enkelt att komma åt utrymmet under golvet – antingen genom att ta bort plattor eller via inspektionsluckor.
• Ett ställverksgolv är stabilt även om du tar bort golvplattor för att komma åt under golvet.

Installationsgolv är flexibla:
• Golvet kan få det ytskikt som rummet kräver t.ex. spolningsbart i kök, ventilationsgaller för klimatanläggning osv.
• Golvplattornas ytskikt kan varieras så att de passar in i miljön – allt ifrån linoleum till parkett och klinker.
• Golven kan enkelt anpassas till och justeras efter kundspecifika krav som t.ex. belastning, höjd under golvet, rummets höjd osv.
• Du kan lätt göra ändringar i efterhand t.ex. placera tung utrustning på en ny plats i rummet eller ta upp en ny genomföring. Du gör det genom att flytta befintliga eller komplettera med nya stödben och golvplattor.
• Du behöver inga specialkunskaper eller redskap för att t.ex. ta upp nya genomföringar.
• Golven är lätta att bygga på/om vid förändringar i en lokal.

Installationsgolv är ekonomiska:
• Arbetstiden minskar eftersom golven är enkla att installera.
• Golven är lättare än t.ex. betongkonstruktioner. Det påverkar t.ex. behovet av pålning och betongplattans utformning.
• Ledtiden blir kortare – du kan börja bygga direkt! Ingen tid för gjutning och torkning.

Lämpliga användningsområden

kontrollrum                     • kontor                 
• transformatorstation     • butiker              

• lägenheter                       • gruvor                
 
• tryckerier                         • sågverk               

 

Nyheter

20120224
2 200 m2 ställverksgolv i Stockholm
Under 2012 kommer Jan-Åke Bergh & Co AB att installera ELAVO ställverksgolv i Norra Länken.

Installationsgolv – var?

Installationsgolv kan egentligen användas var som helst  – i industribyggnader, kraftstationer och kontrollrum eller i kontor, butiker och bostäder.

I Sverige har systemet använts i årtionden i ställverksrum och liknande. På senare år har fördelarna med installationsgolv medfört att användningen blivit mer utbredd även i andra typer av lokaler. Läs mer om var installationsgolv är lämpliga >>

Installationsgolv – varför?

Funktion
• Fri golvyta
• Döljer utrustning och anslutningar
• Stabilt
• Enkelt att komma åt under golvet

Flexibelt
• Ytskiktet kan varieras – från galler till parkett
• Design efter behov – belastning och höjd
• Lätt att justera i efterhand för ommöblering

Enkelt:
• Billigt – lätt konstruktion
• Snabbt – inga gjut- eller torktider

Login | All rights reserved 2015 | Design: iByrån | Uforia CMS