Karlsbogård Företagsby
425 37 Hisings Kärra
info@elavo.se

Karlsbogård Företagsby
425 37 Hisings Kärra
+46 (0)31 57 15 75, info@bergh-co.se

Du städar ovanpå
- vi städar under

Allteftersom tiden går kommer förändringar att göras i lokalen. Nya installationer – både på och under golvet – innebär att stödben flyttas, stativen byggs om eller nya genomföringar tas upp.

Och vi vet hur det är… Gammal utrustning, kablar och skräp blir lätt kvarlämnat under golvplattorna.

Vi kan hjälpa till att städa under golvet och återställa delar som eventuellt avlägsnats så att säkerheten förblir intakt och det är lätt att komma åt utrustningen under golvplattorna.

Underh ll

Genom att regelbundet se över utrymmet under golvet, städa upp och kontrollera stativet kan du försäkra dig om att golvet är stabilt och kablar eller annan utrusning är lätt att komma åt.

start
  • Underh ll

Nyheter

20120224
2 200 m2 ställverksgolv i Stockholm
Under 2012 kommer Jan-Åke Bergh & Co AB att installera ELAVO ställverksgolv i Norra Länken.

Installationsgolv – var?

Installationsgolv kan egentligen användas var som helst  – i industribyggnader, kraftstationer och kontrollrum eller i kontor, butiker och bostäder.

I Sverige har systemet använts i årtionden i ställverksrum och liknande. På senare år har fördelarna med installationsgolv medfört att användningen blivit mer utbredd även i andra typer av lokaler. Läs mer om var installationsgolv är lämpliga >>

Installationsgolv – varför?

Funktion
• Fri golvyta
• Döljer utrustning och anslutningar
• Stabilt
• Enkelt att komma åt under golvet

Flexibelt
• Ytskiktet kan varieras – från galler till parkett
• Design efter behov – belastning och höjd
• Lätt att justera i efterhand för ommöblering

Enkelt:
• Billigt – lätt konstruktion
• Snabbt – inga gjut- eller torktider

Login | All rights reserved 2015 | Design: iByrån | Uforia CMS